HMH Forældreråd


Klubben opfordrer til at hvert hold har et forældreråd. Rådet er tænkt, som en mulighed for at få et større samarbejde med forældrene omkring holdet/ holdene og aflaste de enkelte træne-re.


Forældrerådets opgaver kunne f.eks være:

    arrangere sociale aktiviteter for holdet/holdene.

    Sørge for indsamling af fælles proviant til stævner.

    Finde hjælpere blandt forældrene til praktiske ting ved f.eks håndboldskole - su-per søndag - eller andre arrangementer arrangeret af klubben.Obs: Når forældrerådet dannes er det vigtigt, fra trænernes side, at være opmærksom på, at rå-det bliver så bredt repræsenteret som muligt.