HMH ALKOHOLPOLITIK


HMH Håndbold vil gerne være med til at vise holdninger omkring alkohol.

Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

Ved at sætte en alkoholpolitik på benene forpligter vi samtidig hinanden til at tage emnet op med spillerne i klubben. Derigennem håber vi at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.


FORMÅL:

• At bidrage til at give medlemmerne i klubben et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol og advare mod rusmidler.

• At give medlemmerne ansvarsbevidsthed i forhold til modspillerne, medspillerne og den enkelte spiller selv.

• At give medlemmerne en bevidsthed om indtagelse af alkohol og dennes virkning på kroppen.

• At give de unge et positivt alternativ til steder, hvor alkohol og andre euforiserende stoffer ikke er i centrum.
 

RETNINGSLINIER/REGELSÆT FOR NYDELSE AF ALKOHOL OG RUSMIDLER:

• Man omgås alkohol med måde.

• Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år.

• Der opfordres til at købe øl i hallens cafeteria.

HMH Håndbold forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver i HMH Håndbold.

Hvis klubbens ledelse observerer eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at en person under udførelse af lederopgaver i HMH Håndbold optræder i påvirket tilstand, vil pågældende bliver kontaktet af HMH Håndbolds ledelse og gjort bekendt med HMH Håndbolds alkoholpolitik. I gentagelsestilfælde vil personen blive frataget sine hverv i HMH Håndbold.

Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens alkoholpolitik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik. Alle sager omhandlende ovenstående behandles i bestyrelsen.

Ved officielle klubarrangementer forpligter klubben sig til at overholde gældende regler for serveringer af alkohol.

RETNINGSLINIER FOR TRÆNERE/LEDERE

• Det forventes at træner/leder orienterer forældre om gældende og relevante politikker.

• Trænere/ledere har bemyndigelsen til at bortvise påvirkede idrætsudøvere. Bestyrelsen informeres.

• Hvis en person tages med euforiserende stoffer, bortvises denne fra klubben. Det gælder både opbevaring, indtag og/eller videresalg.

Opdateret feb. 2024