Udmeldelse af HMH
 
Ønsker du eller dit barn ikke længere at være medlem af HMH, sendes der en mail til hmhhaandbold@klub-modul.dk med information om
   - Navn
   - Hold
 
Efter HMH har registreret udmeldelsen, vil man automatisk modtage en mail om, at medlemsskabet er ophørt. 


Spillercertifikater

Da spillercertifikaterne nu foreligger elektronisk, er det den nye klubs opgave at ansøge om spillercertifikatet via HandOffice.
Man får altså ikke længere sit spillercertifikat udleveret ved klubskifte.