HMH Retningslinjer, 2023
i HMH forventes der overordnet en acceptabel opførsel.


Retningslinjer for spillere i HMH:

I HMH vil vi have vores spillere udviser en ordentlig opførsel og vi accepterer ikke:

Usportsligt optræden - herunder:

-    Spark og slå til ting

-    Brug af uhensigtsmæssigt sprogbrug over for spillere, trænere, dommere og forældre

Vi vil acceptere:

-    Ordentligt omgangstone

-    Respekterer træneren og dennes beslutninger.

-    Respekterer trænere og spillere på eget og modstandernes hold (FAIR PLAY)

Konsekvens:

Der gives en advarsel og hvis denne opførsel fortsætter, så har træneren accept fra klubben til at sende spilleren i bad. Forældrene vil blive kontaktet om episoden af træneren/kontaktpersonen for afdelingen. Ved yderligere gentagelse idømmes spilleren tidsbestemt karantæne.


Retningslinjer for forældre i HMH:

Vi har krav til forældrene i HMH, som en del af det at have barn/børn i HMH.

Vi skal have:

-    En god tone til egne/modstanders spillere, trænere, dommere og forældre

-    Respekt for trænernes dispositioner

-    Forældre som bakker holdet op og ikke overfuser trænerne med sms’er/telefonopringninger/messenger-beskeder og negative kommentarer i facebook-grupper.

Konsekvens:

Hvis der forekommer episoder, så vil kontaktpersonen for afdelingen i samråd med trænerne ind-kalde forældrene til et møde.

Gentager dårlig opførsel sig, så vil man blive udelukket for en periode for træning og kamp.


Retningslinjer for trænerne i HMH:

Vi skal have:

-    En god tone til egne/modstanders spillere, trænere, dommere og forældre til træning og kampe

-    At trænerne reagerer på dårlig opførsel og håndterer situationen fra spillere, trænere, for-ældre til træning og kampe.


Vi skal ikke være politimand over for hinanden, men dette skriv er for at passe på vores frivillige trænere, spillere og forældre. Vi ønsker alle sammen at HMH er en klub, hvor det er rart at være og vi udadtil har et godt ry!